Konkurs
Superstar 4 Science 2021

Pod patronatem

IEEE

GovTech

Dowiedz się więcej

Wyniki Konkursu Superstar 4 Science 2021

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA PRACA
"Opracowanie prototypowej metody integracji i analizy sygnałów socjalnych w grafowych bazach danych".
Autorami pracy są: Robert Zwierzycki, Grzegorz Meller, Mateusz Rock, Tomasz Wierciński.
Praca powstała na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Promotorem pracy jest dr inż. Teresa Zawadzka.

NAJBARDZIEJ NAUKOWA PRACA
"Wytwarzanie i badanie właściwości spektralnych i czujnikowych siatek Bragga w światłowodach specjalnych".
Autorem pracy jest Dawid Zakrzewski.
Praca powstała na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Tomasz Osuch, prof. PW.

NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNA PRACA
"System do analizy uszkodzeń poszycia statków powietrznych wykorzystujący konwolucyjne sieci neuronowe".
Autorami pracy są: Emilia Majerz, Aleksandra Pasternak.
Praca powstała na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.
Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel.

Wszyscy autorzy zwycięskich prac otrzymują Dyplomy Laureatów oraz nagrody główne w konkursie: smartwatche Galaxy Watch4 Classic firmy Samsung.


Ponadto komisja składająca się z przedstawicieli uczelni: Politechiki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, AGH patronów: IEEE, GovTech Polska oraz firm: Intel, Samsung, Netcompany, Roche postanowiła wyróżnić następujące prace:

NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ MERYTORYCZNA
"Motion Synthesis of Legged Robot for Optimized Gaits and Body Balance".
Autorem pracy jest Pratik Gurudatt.
Praca powstała na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Promotorem pracy jest mgr inż. Maksym Figat.

NAJLEPSZY WARSZTAT INŻYNIERSKI
"Implementacja biblioteki wybranych metod MCDA w języku Python".
Autorem pracy jest Andrii Shekhovtsov.
Praca powstała na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Promotorem pracy jest dr inż. Wojciech Sałabun.

NAJWIĘKSZY MAJSTERKOWICZ
"Konstrukcja nagrzewnicy indukcyjnej z regulacją temperatury wsadu".
Autorem pracy jest Michał Żużałek.
Praca powstała na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymują Dyplomy.

Wszystkim laureatom, promotorom oraz dziekanom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej IEE Day 27.04.2022.

Lista zgłoszonych prac - zwycięzców konkursów prac dyplomowych pod patronatem IEEE w 2021 roku na największych uczelniach w Polsce

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Informatyka.
Praca dyplomowa: "Użycie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania dźwięków jelitowych".
Autor: Jakub Ficek. Promotor: dr hab. Inż. Robert Nowak, prof. PW.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Automatyka i Robotyka.
Praca dyplomowa: "Motion Synthesis of Legged Robot for Optimized Gaits and Body Balance".
Autor: Pratik Gurudatt. Promotor: mgr inż. Maksym Figat.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Telekomunikacja.
Praca dyplomowa: "Zdalne zarządzanie parametrami szklarni".
Autor: Katarzyna Czaplinska. Promotor: mgr inż. Henryk Kułakowski.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynieria Biomedyczna.
Praca dyplomowa: "Opracowanie i realizacja podstawowych założeń konstrukcyjnych robokota „Cthulhu* 2.0” we współpracy z Centrum Aplikacji Festo Polska".
Autorzy: Klaudia Woźniak, Sonia Litwin. Promotor: dr hab. inż. Mariusz Olszewski, prof. PW.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektronika.
Praca dyplomowa: "Wytwarzanie i badanie właściwości spektralnych i czujnikowych siatek Bragga w światłowodach specjalnych".
Autor: Dawid Zakrzewski. Promotor: dr hab. inż. Tomasz Osuch, prof. PW.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Informatyka Stosowana.
Praca dyplomowa: "Wykorzystanie minimalnych grafów klikowych do śledzenia wieloobiektowego".
Autor: Łukasz Knigawka. Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas.

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Informatyka i Systemy Informacyjne.
Praca dyplomowa: "Aplikacja umożliwiająca edycję oraz symulację obwodów kwantowych".
Autorzy: Jakub Janaszkiewicz, Kamil Górzyński, Adam Kowalczyk. Promotor: dr inż. Janusz Rafałko.

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Inżynieria i Analiza Danych.
Praca dyplomowa: "Quantitative evaluation (metrics) of the interpretability and quality of explanations".
Autorzy: Szymon Maksymiuk, Bartłomiej Granat. Promotor: dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW.

Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Geoinformatyka.
Praca dyplomowa: "Opracowanie aplikacji do uproszczonej nawigacji w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem technologii Wi-Fi".
Autor: Anna Szkibiel. Promotor: dr inż. Jacek Marciniak.

Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Automatyka i Robotyka.
Praca dyplomowa: "Robotyczna proteza dłoni sterowana sygnałem elektromiograficznym".
Autorzy: Mateusz Brejecki, Mateusz Kucharczyk, Jowita Nowaczewska. Promotor: dr inż. Marta Drążkowska.

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Automatic Control and Robotics.
Praca dyplomowa: "LoRa Analyzer and Decoder with SDR Module".
Autor: Ritankar Sahu. Promotor: dr inż. Krzysztof Tokarz.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Inżynieria Biomedyczna.
Praca dyplomowa: "Nieinwazyjna ocena embolizacji w wirowych pompach krwi typu HVAD – czujnik akustyczny".
Autor: Jakub Ogrodowicz. Promotor: dr inż. Maciej Gawlikowski.

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Inżynieria Danych.
Praca dyplomowa: "Opracowanie prototypowej metody integracji i analizy sygnałów socjalnych w grafowych bazach danych".
Autorzy: Grzegorz Meller, Tomasz Wierciński, Robert Zwierzycki, Mateusz Rock. Promotor: dr inż. Teresa Zawadzka.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Informatyka.
Praca dyplomowa: "Implementacja biblioteki wybranych metod MCDA w jęcyku Python".
Autor: Andrii Shekhovtsov. Promotor: dr inż. Wojciech Sałabun.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydzial Elektryczny, Automatyka i Robotyka.
Praca dyplomowa: "Odporny system sterowania ruchem drogowym z unikaniem zatorów".
Autor: Dobrosław Cieślewicz. Promotor: dr hab. inż. Przemysław Orłowski prof. ZUT.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Informatyka.
Praca dyplomowa: "System do analizy uszkodzeń poszycia statków powietrznych wykorzystujący konwolucyjne sieci neuronowe".
Autorzy: Emilia Majerz, Aleksandra Pasternak. Promotor: prof. dr hab. inz. Witold Dzwinel.

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Mechatronika.
Praca dyplomowa: "Projekt i konstrukcja regeneratora magnetycznego na bazie materiałów magnetokalorycznych".
Autor: Tomasz Przerywacz. Promotor: dr inż. Roman Gozdur.

Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Automatyka i Robotyka.
Praca dyplomowa: "Dydaktyczny model robotycznego systemu parkingowego opartego o technikę RFID".
Autor: Marcin Goral. Promotor: dr inż. Bartosz Pawłowicz.

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Informatyka.
Praca dyplomowa: "Projekt i realizacja systemu lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi".
Autor: Marcin Kozłowski. Promotor: dr inż. Mirosław Płaza.

Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Automatyka i Robotyka.
Praca dyplomowa: "Konstrukcja nagrzewnicy indukcyjnej z regulacją temperatury wsadu".
Autor: Michał Żużałek. Promotor: dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Geodezja i Kartografia.
Praca dyplomowa: "Wyznaczanie faz fenologicznych zbóż uprawnych z zastosowaniem danych Sentinel-1 oraz Sentinel-2".
Autor: Marta Pasternak. Promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak.

Superstar 4 Science 2021

jest ogólnopolskim konkursem organizowanym pod patronatem IEEE oraz GovTech Polska przez

4 Science Institute. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich laureatów

Konkursu Prac Dyplomowych pod patronatem IEEE z roku 2021.

Cel konkursu

to wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach:

- najbardziej innowacyjna praca,

- najbardziej naukowa praca,

- najbardziej praktyczna praca.

Autorzy zwycięskich prac będą uhonorowani dyplomem laureata i otrzymają nagrody rzeczowe.

Dyplomy dla Laureatów wydawane są w technologii blockchain na platformie firmy Billon,

a nagrodami rzeczowymi są urządzenia smartwatch Galaxy Watch4 Classic firmy Samsung.

 • ...

  Jesteś Laureatem Konkursu Prac Dyplomowych pod patronatem IEEE 2021? Zgłoś swoją pracę!

 • ...

  Jesteś jurorem, bądź promotorem zwycięskiej pracy w Konkursie Prac Dyplomowych pod patronatem IEEE? Potwierdź zgłoszoną pracę

 • ...

  Patronat i partnerzy

  Zgłoszone prace będą oceniane przez przedstawicieli nauki, organizacji udzielających swego patronatu: IEEE i GovTech, a także przedstawicieli przemysłu. Partnerami tegorocznego konkursu są firmy: Intel, Samsung, Netcompany, Roche oraz partner techniczny firma Billon.

 • ...

  Harmonogram konkursu

  26 stycznia 2022 Zakończenie zbierania zgłoszeń

  28 lutego 2022 Ocena prac przez komisję konkursową

  4 marca 2022 Zakończenie prac Komisji

  7 marca 2022 Ogłoszenie wyników

 • ...
 • Twórzmy
  razem
  przyszłość!

Partnerzy

Partnerami przemysłowymi są:

Partnerem technologicznym jest:

Uczelnie, które współpracują przy konkursie

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Inżynieria Biomedyczna
 • Automatyka i Robotyka
 • Telekomunikacja
 • Informatyka
 • Elektronika

Wydział Elektryczny

 • Informatyka Stosowana
 • Elektrotechnika i Electrical Engineering
 • Automatyka i Robotyka Stosowana

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • Informatyka
 • Inżynieria i Analiza Danych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Geodezji i Geoinformatyki

 • Geodezja i Kartografia

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

 • Automatyka i Robotyka

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki

 • Informatyka

Wydział Elektryczny

 • Automatyka i Robotyka

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • Informatyka

Politechnika Rzeszowska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • Automatyka i Robotyka

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 • Informatyka

Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • Informatyka